Máy nước uống nóng lạnh nhựa trực tiếp – Hồng

1.000