xử lý nước cấp

Làm thế nào để thiết kế hệ thống lọc thẩm thấu ngược màng RO (P2)

Làm thế nào để thiết kế hệ thống lọc thẩm thấu ngược màng RO (P2)

Từ bài viết trước, chúng ta đã biết được đặc tính nguồn nước, mục đích sử dụng nước thành phẩm,...
Làm thế nào để thiết kế hệ thống lọc thẩm thấu ngược màng RO (P1)

Làm thế nào để thiết kế hệ thống lọc thẩm thấu ngược màng RO (P1)

Thiết kế hệ thống xử lý nước bằng công nghệ thẩm thấu ngược RO cũng giống như thiết kế xây...
Hướng dẫn cách thiết kế cột lọc thô trước hệ RO

Hướng dẫn cách thiết kế cột lọc thô trước hệ RO

Việc thiết kế cột lọc thô tiền xử lý cho hệ thống lọc RO cần được thiết kế đảm bảo...
Hướng dẫn đánh giá nguồn nước để lựa chọn hệ thống lọc (P2)

Hướng dẫn đánh giá nguồn nước để lựa chọn hệ thống lọc (P2)

Nhóm thứ 3 là nhóm nước mặt như ao, hồ, sông, suối. Nguồn nước này có chất lượng nước thay...
Hướng dẫn đánh giá nguồn nước để lựa chọn hệ thống lọc (P1)

Hướng dẫn đánh giá nguồn nước để lựa chọn hệ thống lọc (P1)

Nguồn nước đầu vào có vai trò quyết định trong việc thiết kế hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO....